Sprawy bytowe

System pomocy materialnej dla studentów w Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje wiele form stypendiów oraz zapomóg, w tym także dofinansowanie do wyżywienia w stołówkach AGH.

Informacja na temat stypendiów, zapomóg dostępna jest w Dziekanatach oraz w Dziale Spraw Studenckich.