30.04.2015

Trwa nabór do programu „Top 500 Innovators”


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór do kolejnej edycji programu stażowo-szkoleniowego „Top 500 Innovators”. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną do 30 kwietnia 2015 r.

 

„Top 500 Innovators” to program adresowany do pracowników polskich jednostek naukowych i centrów transferu technologii. Jednym z warunków, które muszą spełnić kandydaci, jest prowadzenie badań w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej.

 

Laureaci konkursu przez dziewięć tygodni będą uczestniczyć w serii szkoleń i staży w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Szkolenia te odbywać się będą od lipca do listopada na najlepszych światowych uczelniach.

 

Do tej pory w programie wzięło udział 320 osób, w tym 18 stażystów z Akademii Górniczo-Hutniczej. W 2015 roku do grona absolwentów Top 500 dołączy 180 świetnie przeszkolonych specjalistów.

 

Szczegółowe informacje