30.04.2015

Szkolenia w zakresie umiejętności miękkich dla młodych naukowców – II nabór


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło drugi nabór zgłoszeń w szkoleniach w zakresie umiejętności miękkich pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać kandydatury do 30 kwietnia 2015 r., za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

 

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, posiadają stopień naukowy doktora lub są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Projekt zakłada bezpłatny udział 500 uczestników w szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie (w grupach 25 osobowych, w terminie II–III kwartał br.). Szkolenia będą trwały dwa lub trzy tygodnie.

 

Szczegółowe informacje