15.09.2022

SONATA BIS 12 – konkurs dla młodych naukowców chcących stworzyć swój pierwszy zespół badawczy


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATA BIS 12. Młodzi naukowcy, którzy chcą stworzyć swój pierwszy zespół badawczy, zyskają dzięki grantom stabilność finansową pozwalającą na zatrudnienie utalentowanych współpracowników i pracę nad skomplikowanymi tematami badawczymi. Budżet konkursu SONATA BIS 12 wynosi 120 mln zł. Nabór wniosków w systemie elektronicznym OSF trwa do 15 września 2022 r., do godz. 16.00.

W konkursie SONATA BIS 12 można składać wnioski o finansowanie projektów, które mają na celu utworzenie nowego zespołu, prowadzącego badania o charakterze podstawowym. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Okres kwalifikacji można przedłużyć, jeśli kierownik miał przerwy w karierze naukowej. Ponadto musi posiadać w swoim dorobku przynajmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe w przypadku działalności badawczej w zakresie sztuki.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów (COP).

Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 12