15.12.2021

PRELUDIUM BIS 3 – wsparcie doktorantów


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs dla doktorantów PRELUDIUM BIS 3. Wnioski można składać do 15 grudnia br.

O finansowanie w konkursie PRELUDIUM BIS 3 mogą się ubiegać podmioty prowadzące szkoły doktorskie. Celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów realizowanych przez młodych badaczy w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Laureaci konkursu PRELUDIUM BIS 3 mogą otrzymać granty na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł oraz pokrycie kosztów stypendium doktoranckiego i kosztów pośrednich. Doktoranci otrzymujący stypendia w ramach programu POLONEZ BIS odbędą także trwające od trzech do sześciu miesięcy zagraniczne staże badawcze, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu PRELUDIUM BIS 3 wynosi 60 mln zł.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje