30.06.2022

LIDER XIII – szansa dla młodych naukowców


Do 30 czerwca 2022 r. trwa nabór wniosków do XIII edycji programu LIDER. Do zdobycia są granty w wysokości do 1,5 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Wnioski składane w konkursie mogą dotyczyć tematów ze wszystkich dziedzin nauki: nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i o zdrowiu, rolniczych, a także społecznych i humanistycznych.

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. W XIII edycji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na granty przeznaczyło 80 mln zł.

Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora lub od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat. Ubiegający się o grant w programie muszą ponadto wykazać się ponadprzeciętnym dorobkiem naukowym. Projekt musi być realizowany we współpracy z polską jednostką, która zatrudni lidera, a także pozostałych członków zespołu badawczego przez cały okres realizacji projektu.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów AGH.

Szczegółowe informacje