25.01.2022

XII ogólnopolski Konkurs Student-Wynalazca


Do 25 stycznia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do XII ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, który organizuje Politechnika Świętokrzyska.

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – The International Exhibiton of Inventions of Geneva w 2022 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu w Genewie. Ponadto laureaci i wyróżnieni w konkursie zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS.

Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy