27.05.2022

Trwa rekrutacja do kolejnych edycji programów stypendialnych Fulbrighta

Pracownicy naukowi, doktoranci i studenci mogą ponownie ubiegać się o stypendia Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, umożliwiające wyjazd w celach naukowych do USA.


Fulbright Graduate Student Award 2023–24

 • Termin składania wniosków: 22 kwietnia 2022 r.
 • Cel: studia graduate w USA
 • Długość stypendium: 1 rok akademicki z możliwością przedłużenia na drugi rok


Fulbright Graduate Student Award 2023–24 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą.

Szczegółowe informacje

Fulbright Junior Research Award 2023–24

 • Termin składania wniosków: 27 maja 2022 r.
 • Cel: projekt badawczy, dla doktorantów
 • Długość stypendium: 4 do 10 miesięcy


Fulbright Junior Research Award 2023–24 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Szczegółowe informacje

Fulbright Senior Award 2022–23

 • Termin składania wniosków: 27 maja 2022 r.
 • Cel: projekt badawczy lub badawczo-dydaktyczny po doktoracie
 • Długość stypendium: 3 do 10 miesięcy


Fulbright Senior Award 2023–24 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowa). Stypendium skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Szczegółowe informacje


Fulbright STEM Impact Award 2022–23

 • Termin składania wniosków: 27 maja 2022 r.
 • Cel: projekt badawczy i/lub dydaktyczny w obszarach STEM, po doktoracie
 • Długość stypendium: 2 do 6 tygodni


Fulbright STEM Impact Award 2022–23 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego projektu badawczego, dydaktycznego lub badawczo-dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Wyjazd możliwy jest najwcześniej w połowie lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje