10.12.2021

„STALe przełamując bariery” – stypendia na rok akademicki 2021/2022


Trwa konkurs stypendialny „STALe przełamując bariery” skierowany do studentów AGH działających na rzecz innych studentów z niepełnosprawnością oraz biorących aktywny udział w życiu uczelni i społeczności lokalnych. Do zdobycia stypendia na rok akademicki 2021/2022 o wartości 10 000 zł.

Organizatorem konkursu jest firma ArcelorMittal (fundator stypendiów) oraz AGH.

Podstawowe kryteria, jakie brane są pod uwagę podczas weryfikacji zgłoszeń, to:

  • działalność studenta wskazująca na „przełamywanie barier” oraz pozauczelnianą działalność społeczną,
  • działalność na rzecz AGH,
  • działalność na rzecz studentów AGH z niepełnosprawnościami.


Aby wziąć udział w konkursie, należy do 10 grudnia 2021 r. wypełnić i złożyć w biurze Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH komplet dokumentów.

Szczegółowe informacje, regulamin, formularze