15.06.2022

Najlepsi z najlepszych! 4.0. – trwa nabór ofert


Ministerstwo Edukacji i Nauki otwarło nabór ofert do projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”, którego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Oferty należy złożyć do 15 czerwca 2022 r.

Uzyskane wsparcie może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z konkursami, zawodami czy konferencjami międzynarodowymi.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy oraz wykraczać poza datę 30 czerwca 2023 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  • 80 000 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta,
  • 320 000 – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów.


Na sfinansowanie wybranych ofert przeznaczonych jest ponad 12 mln zł.

Projekt „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje