20.05.2022

Lepiej zrozumieć, łatwiej zapamiętać… Konkurs „Notatki w Internecie”


Do 20 maja 2022 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu „Notatki w Internecie” organizowanego przez AGH przy współpracy z Centrum e-Learningu AGH. W wydarzeniu mogą wziąć udział studenci i doktoranci Akademii.

Konkursowe zadanie polega na wykonaniu filmu o tematyce naukowej i edukacyjnej z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych, trwającego minimum 3, a maksymalnie 10 minut. Wymagana jest opieka merytoryczna nauczyciela akademickiego.

Prace konkursowe oceniane są w skali od 0 do 100 punktów. Pod uwagę będą brane następujące elementy:

  • wartość edukacyjna/dydaktyczna materiału,
  • przydatność do ponownego wykorzystania i uniwersalność pracy,
  • oryginalność, pomysł i kreatywność w realizacji,
  • spójność przekazu z celem filmu,
  • sposób przekazania treści, narracja,
  • realizacja filmu.


Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w ogólnodostępnych zasobach Open AGH.

Pula nagród w konkursie wynosi 13 000 zł.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy