10.11.2021

Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej 2021


Polska Agencja Kosmiczna ogłasza Konkurs o Nagrodę Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych – edycja 2021.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody ukończyły na polskiej uczelni wyższej studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia oraz złożyły, otrzymując pozytywną ocenę, pracę dyplomową z dziedziny badań kosmicznych.

Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych badań kosmicznych, zarówno w aspekcie teoretycznym jak i rozwiązań praktycznych, związków i wpływu aktywności ludzkości w zakresie badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej oraz wykorzystania technologii kosmicznych na ewolucję i rozwój różnych dziedzin nauki i życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

Obowiązujące kategorie:

  • prace inżynierskie i licencjackie,
  • prace magisterskie.

Ogólna Pula nagród wynosi 24 000 zł, w tym:

  • po 5000 zł wraz z podatkiem dochodowym* – po 1 nagrodzie I stopnia w każdej z 2 kategorii,
  • po 3500 zł wraz z podatkiem dochodowym* – po 1 nagrodzie II stopnia w każdej z 2 kategorii,
  • po 2500 zł wraz z podatkiem dochodowym* – po 1 nagrodzie III stopnia w każdej z 2 kategorii,
  • po 1000 zł wraz z podatkiem dochodowym* – maksymalnie 2 wyróżnienia bez podziału na kategorie,

* w przypadku, gdy na etapie oceny część nagród lub wyróżnień nie zostanie przyznana, kwoty nagród przyznanych mogą ulec zwiększeniu, w ramach dostępnej ogólnej puli

Termin zgłoszeń (decyduje data wpływu do Agencji) upływa 10 listopada 2021 r.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 6 grudnia 2021 r., a opublikowanie wyników do 10 grudnia 2021 r.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem