17.12.2021

Interstudent 2022 – konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce


Fundacja edukacyjna „Perspektywy” po raz 12 organizuje konkurs Interstudent, w którym nagradza najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach. Poszukiwani są ludzie ambitni, dobrzy studenci, ale przede wszystkim aktywni, zaangażowani (społecznie, naukowo, sportowo), budujący mosty między kulturami. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 grudnia 2021 r.

Uczestnikami konkursu mogą być zagraniczni studenci uczelni publicznych i niepublicznych ze wszystkich stopni studiów, wszystkich kierunków i krajów. Laureatów wybiera kapituła konkursu, której przewodniczy Rektor AGH prof. Jerzy Lis. Nagrody zostaną przyznane tradycyjnie w trzech podstawowych kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie. Kapituła może także przyznać nagrodę specjalną za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie.

Ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2022 nastąpi w styczniu 2022 r. podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Wypełnione i podpisane ankiety konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl.

Szczegółowe informacje wraz z ankietą konkursową oraz regulaminem