01.12.2021

Eiffel Excellence: Szansa na studia magisterskie i doktoranckie we Francji


Eiffel Excellence to prestiżowy program stypendialny francuskiego Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, skierowany do najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcieliby odbyć studia we Francji na poziomie magisterskim lub doktoranckim w czterech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie, prawo oraz nauki polityczne, a także – dodatkowo – w szeroko rozumianej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych na poziomie doktoranckim.

Laureaci programu otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1181 euro na studia magisterskie i 1700 euro na studia doktoranckie. Otrzymują również dofinansowanie do kosztów podróży, ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatek mieszkaniowy. Przysługują im także zniżki w instytucjach kultury i obiektach sportowych.

O przyznanie stypendium dla danego kandydata wnioskuje nie sam kandydat, ale wybrana przez niego uczelnia lub szkoła doktorska, zobowiązując się tym samym do przyjęcia go na studia, jeśli zostanie laureatem programu Eiffel Excellence. Aplikacje mogą być składane przez wszystkie francuskie uczelnie.

Osoby zainteresowane muszą skontaktować się bezpośrednio z działem współpracy międzynarodowej wybranej francuskiej uczelni, aby poznać jej wewnętrzne warunki i termin składania aplikacji na stypendium Eiffel Excellence. Szczegółowe informacje i wnioski zamieszczane są na stronach internetowych uczelni. Następnie uczelnia ocenia otrzymaną aplikację i jeśli ją popiera, przekazuje wniosek do agencji Campus France w Paryżu.

W dalszej kolejności aplikacje oceniane są na podstawie trzech kryteriów:

  • jakości przedstawionej kandydatury,
  • strategii międzynarodowej uczelni zgłaszającej,
  • priorytetów geograficznych Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych, tj. pierwszeństwa w dostępie do programu dla studentów z krajów rozwijających się.


Stypendium przyznawane jest na okres:

  • do 12 miesięcy na ostatnim roku studiów magisterskich (poziom M2),
  • do 24 miesięcy na okres dwóch lat studiów magisterskich (poziom M1 i M2),
  • do 36 miesięcy na zrealizowanie studiów inżynierskich (zazwyczaj we Francji jest to poziom L3, M1 i M2),
  • do 12 miesięcy na studia doktoranckie.


Kalendarz aplikacji

Rozpoczęcie naboru wniosków oraz termin przyjmowania aplikacji przez uczelnie: od października do grudnia 2021 r., dokładny termin określony jest wewnętrznie przez daną uczelnię (należy zapoznać się z kalendarzem aplikacji bezpośrednio na stronie wybranej uczelni francuskiej).

Termin przyjmowania aplikacji od uczelni przez Campus France w Paryżu: 7 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie wyników: od 4 kwietnia 2022 r.

W obecnie trwającym naborze przyjmowane są aplikacje na stypendia rozpoczynające się od września 2022 r.

Kontakt z Campus France Polska


Informacje o programie oraz vademecum dla kandydata