04.05.2022

Decyzja w sprawie wyników I edycji konkursu w ramach działania 12 „Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi - Wsparcie Kół Naukowych”


Informujemy, że rozstrzygnięto I edycję konkursu w ramach działania 12 „Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi - Wsparcie Kół Naukowych”.

Decyzja o finansowaniu grantów zapadła na podstawie procedury rankingowej przeprowadzonej przez komisję. W pierwszej edycji konkursu złożono 22 wnioski z czego finansowanie otrzymało 19.