Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - konkursy

Konkursy

Do 11 kwietnia 2023 r. zostało przedłużone przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Studencki Nobel. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dziewięciu kategoriach, a każdy/każda z nich otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Studencki Nobel to konkurs organizowany od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Jego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach, zarówno naukowych, jak i artystycznych czy społecznych. Umożliwia wyróżniającym się młodym ludziom zaistnienie w świecie nauki i biznesu. Laureaci wybierani są na podstawie kilku kryteriów, są to m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie mogą udział brać studenci uczelni publicznych i niepublicznych.

Studenckie Noble zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  • nauki techniczne (architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, informatyka, mechanika, mechatronika, budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria materiałowa),
  • sztuka (film, muzyka, taniec, teatr, malarstwo, rysunek, grafika, fotografia artystyczna, rzeźba, instalacje artystyczne),
  • dziennikarstwo i literatura (dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz literatura),
  • nauki przyrodnicze i energetyka (biochemia, biologia, biotechnologia, chemia, geografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, mikrobiologia, energetyka: przemysłowa, odnawialna, jądrowa, elektroenergetyka),
  • fizyka i astronomia (geofizyka, biofizyka, optometria oraz astronomia),
  • medycyna i farmacja (medycyna, stomatologia, farmacja, zdrowie publiczne, diagnostyka laboratoryjna, technologia medyczna, biologia medyczna),
  • nauki społeczne (nauki prawne, nauki polityczne, psychologia, praca socjalna, socjologia, pedagogika, antropologia),
  • nauki ekonomiczne (zarządzanie, finanse i rachunkowość, administracja, gospodarka, marketing),
  • działalność społeczna (działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządach terytorialnych, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i wdrażanie projektów społecznych).

Szczegółowe informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy

Stopka