Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - konkursy

Konkursy

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje (edycja 2022) – nabór wniosków
  • 14.11.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór wniosków do programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Wnioski można zgłaszać od 10 października do 14 listopada 2022 r. do godz. 16.00.

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu sięga 70 000 zł.

Celem programu jest pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości ich działalności, a także usprawnienia mechanizmu transferu do sfery gospodarczej technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach działalności kół.

Przedmiotem programu jest wsparcie działających w ramach uczelni studenckich kół naukowych w:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Obsługą konkursu w AGH zajmuje się Centrum Obsługi Projektów.

Szczegółowe informacje

Stopka