AGH przyjazna osobom niepełnosprawnym


Osoby niepełnosprawne są wśród nas!

Nasza Uczelnia od 2000 r. realizuje program „AGH uczelnią przyjazną wobec osób niepełnosprawnych”, którego celem jest kompleksowe rozwiązywanie problemów, z którymi zmagają się studenci z różnymi niepełnosprawnościami. Metody i formy kształcenia dostosowywane są do ich indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Aby zwiększyć możliwość wspierania studentów z niepełnosprawnościami współpracujemy z innymi krakowskimi uczelniami zarówno w kwestiach edukacyjnych, jak i tworzenia warunków dla integracji społecznej osób objętych programem.

AGH to uczelnia nowoczesna, przodująca w dziedzinie nowoczesnych technologii, która podejmuje wiele innowacyjnych działań. Wśród nich mieszczą się także starania o uczynienie z niej środowiska sprzyjającego studiowaniu przez osoby z niepełnosprawnościami. Szczególną wagę przywiązujemy do likwidacji barier architektonicznych, co zwiększa dostępność obiektów uczelni i umożliwia korzystanie z oferty AGH każdemu, kto pragnie rozwijać się i zdobywać wykształcenie na najbardziej innowacyjnych kierunkach studiów w Polsce. Dbamy o to, aby nowo powstałe budynki spełniały najwyższe standardy dostępności.

 

Oferta wsparcia:

 • Porady, wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością
 • Zakwaterowanie w akademiku dostosowanym do potrzeb osoby z niepełnosprawnością
 • Informacje o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez AGH, jak i inne instytucje
 • Zajęcia sportowe (możliwość uzyskania zaliczenia z W-F i punktów ECTS), np. siłownia, szermierka na wózkach, basen
 • Usługi tłumaczy języka migowego oraz lipspeakerów dla osób nie(do)słyszących
 • Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH w alternatywnej formie, a w czytelni z powiększalnika tekstu oraz stanowiska komputerowego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Możliwość wypożyczenia sprzętu edukacyjno-wspomagającego (dyktafonów, systemów FM, powiększalników tekstu i obrazu, itp.)
 • Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych – do formatu A3 (dla osób niedowidzących, słabosłyszących, niesłyszących oraz mających problemy z pisaniem)
 • Specjalistyczny lektorat z języka obcego, np. dla osób nie(do)słyszących, nie(do)widzących
 • Dostęp do pracowni tyfloinformatyki oraz adaptacja materiałów dydaktycznych (np. digitalizacja, wydruk alfabetem Brajla), a także form egzaminów i zaliczeń
 • Wsparcie psychologiczne i edukacyjne
 • Pomoc asystentów osób niepełnosprawnych
 • Uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych
 • Udział w realizowanych projektach prozawodowych

 

Działania AGH na rzecz osób niepełnosprawnych koordynuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które również wspiera inicjatywy Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych - pierwszej tego typu organizacji w Polsce. Studenci mogą tam zasięgnąć porad prawnych oraz uzyskać pomoc w kontakcie z władzami uczelni, a także potrzebne wsparcie w rozwiązywaniu różnych problemów. Dla studentów organizowane są obozy adaptacyjne, imprezy integracyjne, warsztaty oraz kursy.

W naszej społeczności akademickiej studiuje znacząca liczba (około 250) studentów o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Z roku na rok oferta wsparcia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami ulega rozszerzeniu, a działania uczelni stają się coraz bardziej profesjonalne. Wyrównujemy szanse na zdobycie wykształcenia przez osoby niepełnosprawne oraz umożliwiamy lepszy start w dorosłe życie.

 

 

W 2020 r. AGH przystąpiła do realizacji projektu „Akademia Dostępności – Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami” w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest tworzenie środowiska równych szans i kompleksowe dostosowanie infrastruktury uczelni oraz systemu kształcenia do standardów dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej.


Szczegółowe cele projektu, który będzie realizowany do 2023 r., zakładają m.in.:

 • wdrożenie teleinformatycznego systemu nawigacji po budynkach i terenie AGH,
 • stworzenie platformy do zdalnej obsługi studentów z niepełnosprawnościami,
 • opracowanie standardów dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej,
 • poprawę dostępności serwisów internetowych zgodnych z aktualnymi standardami WCAG,
 • digitalizację i udostępnienie zasobów edukacyjnych dla osób, z niepełnosprawnościami,
 • zwiększenie dostępności architektonicznej infrastruktury AGH.

AGH UST welcomes students with disabilities