15.03.2021

Wystartował ministerialny projekt wsparcia wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór do programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0”. Jego uczestnicy – wybitnie uzdolnieni studenci – otrzymają dofinansowanie, które umożliwi im większe zaangażowanie w inicjatywy naukowe. Wnioski można składać do 15 marca 2021 r.


Konkurs ma być zachętą do prowadzenia i rozwijania pracy naukowej w przyszłości. Beneficjentami tegorocznego wsparcia może zostać przynajmniej 130 studentów. Laureaci będą mogli wykorzystać przyznane środki na dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach.

Pieniądze z projektu studenci mogą przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów podróży oraz opłat za uczestnictwo w konkursach, zawodach i konferencjach międzynarodowych, a także zakup materiałów i usług związanych z danym przedsięwzięciem. Dofinansowaniem zostaną objęte również wydatki poniesione w celu ułatwienia niepełnosprawnym studentom udziału w projekcie.

Budżet programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” wynosi 10 mln zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 80 tys. zł – w przypadku udziału jednego studenta i 320 tys. zł – w przypadku zespołu studentów.

Przedsięwzięcia muszą być zrealizowane do 31 stycznia 2022 r. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 11 miesięcy.

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół. Oferty można składać do 15 marca 2021 r.

Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

Szczegółowe informacje