11.10.2021

Wsparcie finansowe dla studentów – informator Ministertswa Edukacji i Nauki


Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Pomoc można uzyskać przez cały okres studiowania.

Plik pdf (1,49 MB)