14.12.2020

UNIVERSEH startuje! – spotkanie inauguracyjne


14 grudnia 2020 r. oficjalnie rozpoczyna się realizacja projektu UNIVERSEH, który AGH tworzy wspólnie z czterema uniwersytetami europejskimi. Z tej okazji w formie online odbędzie się spotkanie inauguracyjne – „Kick-off meeting”. Do udziału w nim zapraszamy pracowników i studentów Akademii.

W harmonogramie wydarzenia znajdują się prezentacje uczelni partnerskich oraz spotkania grup roboczych. Przedstawione zostaną również cele projektu i plan podejmowanych działań.

W „Kick-off meeting” wezmą udział przedstawiciele władz uczelni partnerskich:

  • Université de Toulouse (Francja) – prof. Philippe Raimbault, Prezydent,
  • Heinrich-Heine-Universität (Niemcy) – prof. Stefan Marschall, Wiceprezydent ds. stosunków międzynarodowych i komunikacji naukowej,
  • Luleå University of Technology (Szwecja) – prof. Birgitta Bergvall-Kåreborn, Wicekanclerz,
  • University of Luxembourg (Luksemburg) – prof. Stéphane Pallage, Rektor.


AGH reprezentować będzie Rektor, prof. Jerzy Lis.

Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji (formularz rejestracyjny).
Szczegółowe informacje i program „Kick off meeting”
 

W ramach projektu UNIVERSEH (ang. European Space University for Earth and Humanity / pol. Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludzkości) prowadzone będą badania m.in. w zakresie telekomunikacji, klimatu, zrównoważonego rozwoju sektora kosmicznego. Uczelnie partnerskie mają pracować w obszarach związanych z inżynierią kosmiczną oraz biznesem okołokosmicznym, naukami społecznymi i humanistycznymi, medycyną, sztuką.

AGH rozwijać będzie kształcenie, naukę i technologie związane z badaniem i wykorzystaniem kosmosu. Jednym z pierwszych przedsięwzięć Akademii w ramach UNIVERSEH było powołanie w listopadzie br. Centrum Technologii Kosmicznych (CTK). Nowa jednostka naukowo-dydaktyczna, której pomysłodawcą był Rektor AGH prof. Jerzy Lis, będzie zajmować się m.in. rozwijaniem badań i kształcenia z obszaru inżynierii kosmicznej.

Tworzące projekt UNIVERSEH szkoły wyższe uzyskały status uniwersytetu europejskiego. Oznacza to dla nich nowe możliwości w zakresie wspólnego kształcenia studentów i ekspertów, pracy w interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach czy dodatkowe środki na działalność badawczą i edukacyjną z europejskich funduszy.

Uniwersytety Europejskie to porozumienie instytucji szkolnictwa wyższego z całej Unii Europejskiej. Tworzą one sieć uczelni, które mają za zadanie integrować Europejczyków i przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności uczelni z Europy. Pomysłodawcą konkursu jest prezydent Francji Emmanuel Macron.