19.08.2021

Stypendia dla studentów z Białorusi


Unia Europejska w ramach programu „EU4Belarus: Solidarność z narodami Białorusi” (UE4Belard – SALT) zaprasza do składania wniosków o stypendia białoruskich studentów, którzy już studiują na uniwersytetach na Litwie, Łotwie, w Czechach i w Polsce, a także dla tych, którzy rozpoczną studia w latach akademickich 2021/2022 i 2022/2023.

Termin składania wniosków mija 6 września 2021 r.

Szczegółowe informacje