12.12.2019

Stypendia ArcelorMittal przyznane


Informujemy, że Komisja Stypendialna AGH przyznała stypendia naukowe fundowane przez firmę ArcelorMittal Poland S.A. Beneficjentami stypendiów są studenci drugiego stopnia studiów na kierunkach Metalurgia oraz Automatyka i Robotyka.

Komisja w składzie:
- Prorektor ds. Studenckich AGH dr hab. Anna Siwik, prof. AGH,
- Prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek, WIMiIP,
- Prodziekan WEAIiIB dr inż. Krzysztof Kluza,
- Prodziekan WIMiR dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk,
- Prodziekan WMN dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH,
- szef Działu Szkoleń i Rekrutacji ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka Woźniak,
- dyrektor Zakładu Energetycznego Radosław Dziedzic ,
- specjalista ds. rozwoju Ewelina Hilaszek
dokonała rozdziału stypendiów fundowanych przez ArcelorMittal Poland S.A.

Stypendia otrzymali:

 • kierunek Metalurgia
  1. Izabela Bułka, WIMiIP,
  2. Adrian Chochół, WMN,
  3. Grzegorz Dutka, WMN,
  4. Natalia Kurowska, WMN,
  5. Grzegorz Skwara, WIMiIP;

 • kierunek Automatyka i Robotyka
  1. Konrad Lis, WEAIiIB,
  2. Joanna Stanisz, WEAIiIB.


Stypendia przyznane zostały na okres od października 2019 r. do czerwca 2020 r.