26.11.2020

Stypendia ArcelorMittal Poland S.A. 2020 przyznane


Informujemy, że przyznano stypendia naukowe fundowane przez firmę ArcelorMittal Poland S.A. Beneficjentami stypendiów są inż. Paulina Homa oraz inż. Sebastian Frajberg studenci drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Skład komisji:
- profesor dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek – przedstawiciel Prorektora ds. Studenckich,
- dr inż. Grzegorz Michta – Prodziekan Wydziału IMiIP,
- dr hab. Bartosz Handke – Prodziekan Wydziału IMiC,
- Karolina Muza-Adamiec – Szef Biura Odpowiedzialności Biznesu AMP,
- Ewelina Magulska – Specjalista ds. Rozwoju AMP,
- Wiktor Mazur – Dział Jakości AMP.

Stypendia przyznane są na okres od października 2020 roku do czerwca 2021 roku i wynoszą
900,00 zł brutto miesięcznie.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć.