07.09.2021

Rekrutacja na bezpłatne szkolenie: Specjalista w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym opakowań z tworzyw sztucznych


Bezpłatne szkolenie potrwa od 1 października 2021 r. do 20 maja 2022 r. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 września 2021 r. do godz. 13.00.

Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników przemysłu tworzyw sztucznych, studentów studiów I, II, III stopnia zainteresowanych problematyką opakowań z tworzyw sztucznych oraz osób związanych z branżą tworzyw sztucznych, które chcą podnieść swoje umiejętności oraz zostać specjalistą w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze tworzyw sztucznych.

Program będzie podzielony na pięć modułów tematycznych:

  • 1. Nowe materiały i biomateriały,
  • 2. Ekoprojektowanie i innowacyjne procesy produkcyjne,
  • 3. Zaangażowanie obywateli i konsumentów,
  • 4. Zarządzanie i waloryzacja odpadów,
  • 5. Moduł praktyczny oparty na modelu nauczania Challenge Based Learning.


Moduły 1–4 będą odbywały się zdalnie na platformie moodle w asynchronicznej i synchronicznej formie zajęć.

Program kończy się 8-tygodniowym, wspólnym praktycznym modułem opartym na modelu nauczania Challenge Based Learning. Ograniczonej liczbie uczestników zostaną przyznane stypendia na pokrycie kosztów podróży i utrzymania (mobilność międzynarodowa).

Program jest finansowany przez UE w ramach projektu ERASMUS + KA2 PackAlliance, w którym uczestniczą wiodący partnerzy akademiccy i przemysłowi w tej dziedzinie z Hiszpanii, Finlandii, Włoch i Polski.

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz formularz rejestracyjny