05.07.2021

Powołano Pełnomocniczkę Przewodniczącego URSS AGH ds. Równości


Wiktoria Sitko, studentka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (kierunek Automatyka i Robotyka) została powołana na funkcję Pełnomocniczki Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH ds. Równości.

Do zakresu obowiązków Pełnomocniczki będzie należeć:

  • analiza przypadków dyskryminacji w środowisku akademickim oraz kontakt z Władzami Uczelni w celu jej przeciwdziałania,
  • bezpośrednia współpraca z Biurem Rzecznika Praw Studenta,
  • bezpośredni kontakt ze studentami oraz reagowanie na przejawy dyskryminacji,
  • własna proaktywna działalność na rzecz równości w środowisku akademickim.


Pełnomocniczka będzie ściśle współpracować z Rzecznikiem Praw Studenta, który działa w Dziale Spraw Studenckich AGH.

Pełnienie funkcji rozpoczynam z głową pełną pomysłów i planów. Po dwóch latach aktywnego działania w Samorządzie Studenckim mogę pochwalić się doświadczeniem i wiem, jak pomysły przekuć w coś realnego. Jestem także otwarta na sugestie studentów i studentek, więc zachęcam do kontaktu ze mną. (…) Bardzo zależy mi na edukacji w zakresie równości. Uważam też, że ludzie muszą być świadomi naszych działań i liczę na szybkie pierwsze efekty – mówi Wiktoria Sitko.