22.10.2020

Parlament Studentów RP zachęca studentów oraz doktorantów do aktywności naukowej i kulturalnej


Minione pół roku było wyzwaniem dla całej społeczności akademickiej. Parlament Studentów RP zwrócił uwagę, że kształcenie online odbiło się na zaangażowaniu studentów i doktorantów w aktywność naukową oraz kulturalną. Chcąc zatem zaktywizować młode osoby na uczelniach, organizuje dwa konkursy oraz buduje platformę wspierającą działalności kół naukowych. Inicjatywy podejmowane są w ramach projektu „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs skierowany jest do osób, które w roku akademickim 2019/2020 obroniły prace dyplomową (licencjacką/inżynierską lub magisterską) bądź rozprawę doktorską z zakresu:

 • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki
 • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym)
 • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.


Nagrody wynoszą:

 • za pracę kończącą studia I stopnia: 4000 zł (I miejsce), 3000 zł (II miejsce), 2000 zł (III miejsce),
 • za pracę magisterską: 6000 zł (I miejsce), 5000 zł (II miejsce), 4000 zł (III miejsce),
 • za rozprawę doktorską: 10 000 zł (I miejsce), 8000 zł (II miejsce), 6000 zł (III miejsce).


Formularz zgłoszeniowy można wysłać do 1 listopada 2020 r.

https://konkurs.psrp.org.pl/

Konkurs „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim. Zgłoszenia może dokonać samodzielnie student lub opiekun zespołu/grupy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 listopada 2020 r.

Przewidziane są cztery kategorie:

 • student (osoba wyróżniająca się i zaangażowana),
 • opiekun (wsparcie studenckich aktywności kulturalnych),
 • zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół, chór),
 • zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny).


Przewidziano następujące nagrody:

 • dla zespołów/organizacji: 15 000 zł (I miejsce), 10 000 zł (II miejsce), 5000 zł (III miejsce)
 • dla osób indywidualnych: 5000 zł (I miejsce), 3000 zł (II miejsce), 2000 zł (III miejsce).


https://kultura.psrp.org.pl/

Platforma Forum Kół Naukowych

Platforma ma na celu wsparcie oraz aktywizację środowiska studenckich kół naukowych w całej Polsce. Będzie oferować:

 • publiczną bazę kół naukowych,
 • serię szkoleń oraz sesji mentoringowych,
 • informacje o konkursie „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje” organizowanego przez MNiSW,
 • wysyłkę newslettera z informacjami przeznaczonymi dla SKN,
 • możliwość kontaktu z przedstawicielami Parlamentu Studentów RP.


Platforma ma stać się katalizatorem współpracy międzyuczelnianej w zakresie prowadzenia badań naukowych, wspólnego tworzenia publikacji oraz organizacji konferencji na tematy związane z działalnością kół naukowych.

https://kolanaukowe.psrp.org.pl/