12.10.2021

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów AGH – koniec rejestracji 12 października


Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH przypomina, że 12 października br. o godz. 23.59 kończy się możliwość rejestracji na obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów rozpoczynających studia w Akademii.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia

Brak zaliczenia obowiązkowego szkolenia BHP dla studentów AGH może skutkować brakiem awansu na kolejny semestr / rok studiów.