08.11.2020

Nabór do programu mentoringowego TopMinds

Do 8 listopada 2020 r. trwa nabór do programu mentoringowego TopMinds przeznaczonego dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich, którzy planują karierę w obszarze nauki, oraz dla doktorantów.


TopMinds oparty jest na indywidualnej ścieżce rozwoju uzgodnionej z mentorem oraz szkoleniach i warsztatach, które odbywają się podczas 1–2 dniowych zjazdów w Warszawie. Pozwala zdobyć wiedzę, wzmocnić kluczowe kompetencje, poszerzyć sieć kontaktów oraz poznawać dobre praktyki pod okiem ekspertek i ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i kultury.

Inicjatorami TopMinds są Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zrzeszające naukowców, przedsiębiorców, a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji, oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, która umożliwia wymianę naukową i kulturową pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Więcej informacji