12.04.2021

METRICA pomoże geodetom. Aplikacja absolwentek AGH z nagrodą ministra


Autorki aplikacji METRICA i zrzuty ekranu ukazujące jej działanie

Ogłoszono wyniki Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji w edycji 2020 r. Laureatkami konkursu w kategorii prace magisterskie zostały dwie absolwentki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, które w ramach dyplomu podjęły się wykonania autorskiej aplikacji METRICA.

Praca mgr inż. Klaudii Wójcik i mgr inż. Wioletty Ślusarczyk, absolwentek kierunku Geodezja i Kartografia, zrealizowana pod opieką dr inż. Anny Przewięźlikowskiej, nosi tytuł „Wykonanie aplikacji mobilnej służącej do aktualizacji informacji o bazie punktów państwowej osnowy wysokościowej, a także ułatwiającej lokalizację tych punktów w terenie”.

Aplikacja METRICA służy do zbierania i aktualizacji informacji o punktach osnowy wysokościowej oraz umożliwia prawidłową ich lokalizację w terenie za pomocą urządzeń mobilnych. Wykonana przez dyplomantki analiza rzeczywistego stanu przykładowej bazy punktów wykazała duże rozbieżności w porównaniu do stanu faktycznego, które polska społeczność geodetów może wkrótce wyeliminować. Jedną z istotnych rozbieżności jest błędna informacja o lokalizacji punktów, przedstawiona na rysunku. 
Aplikacja charakteryzuje się dobrą szybkością działania w czasie rzeczywistym oraz prostotą w obsłudze.

METRICA daje następujące możliwości podczas pracy z punktami:

  • wyświetlanie punktów na mapie,
  • nawigację do punktu,
  • przeglądanie informacji o punkcie,
  • dodawanie zdjęć oraz opisów topograficznych,
  • usuwanie zdjęć,
  • dodawanie istniejącego punktu nieujętego w obecnej bazie aplikacji,
  • edytowanie informacji o punkcie.


W aplikacji istnieje możliwość wyboru rodzaju wyświetlanych w danym momencie współrzędnych:

  • przybliżone – współrzędne z opisów topograficznych, otrzymanych z CODGiK,
  • nawigacyjne – współrzędne otrzymane z pomiaru urządzeniem mobilnym z funkcją GPS,
  • geodezyjne – współrzędne otrzymane z pomiaru zgodnego z technologią geodezyjną (jeśli istnieją).


METRICA nie jest jeszcze publicznie dostępna, jednak trwa przygotowywanie wersji testowej.

Wszelkie informacje o aplikacji są dostępne na stronie metricaapp.pl, a krótki film przedstawiający jej działanie można obejrzeć na YouTube.