09.05.2022

Koła naukowe AGH z kolejnym dofinansowaniem


Grafika z powielonym tytułem artykułu.

Na zdjęciu postać widziana od tyłu, od pasa w górę. Idzie środkiem polnej, nieutwardzonej drogi, wzdłuż której z obu stron rozciąga się pas zieleni. Na prawym ramieniu dźwiga owalny element z zapętlonymi kablami. Postać ubrana jest w białą koszulkę polo z napisami na plecach: AGH space systems; see you in space. Dzień jest słonecznym, niebo bezchmurne. Po prawej stronie idącej postaci widać fragment stojącego przy drodze metalowego kontenera.

fot. KSAF AGH

Materiały do zastosowań biomedycznych podczas kolonizacji Marsa, badanie lodowców Islandii, gra w szachy z robotem, autonomiczne drony aplikujące leki, stanowisko do badania silników rakietowych w przemyśle kosmicznym to tylko wybrane projekty, które będą realizowane w najbliższym czasie przez studentów AGH.

Wsparcie, na które mogą liczyć studenci to pół miliona złotych. Dofinansowanie otrzyma łącznie 19 projektów, realizowanych w Priorytetowych Obszarach Badawczych Akademii. Środki pochodzą z konkursu w ramach programu IDUB – Wsparcie Kół Naukowych.

Dofinansowanie otrzymały następujące studenckie koła naukowe AGH i ich projekty (w kolejności wg przyznanych punktów):

 • Hefajstos (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej; opiekun koła: dr inż. Łukasz Lisiecki)
  projekt: Opracowanie technologii wytwarzania wielowarstwowego pancerza kompozytowego na bazie materiałów wysokoentropowych i ceramicznych;
 • AGH Space Systems (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, opiekun koła: dr inż. Mariusz Gibiec)
  projekt: Rozwój stanowiska do badań silników rakietowych;
 • Elektrotermia (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, opiekun koła: dr inż. Aleksander Skała)
  projekt: Zastosowanie elementów sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) do poprawy operacyjności działania, pod kątem zużycia energii, instalacji grzewczych w budynkach;
 • AGH Rapid Prototyping (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, opiekun koła: mgr inż. Jakub Bryła)
  projekt: Opracowanie i wykonanie w technologii druku 3D prototypu spersonalizowanej stopy protezowej z uwzględnieniem zagadnień materiałowych i wytrzymałościowych;
 • Ceramit (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, opiekun koła: dr inż. Łukasz Gołek)
  projekt: Biodegradowalne opakowanie kartonowe z przeznaczeniem do przechowywania płynów o krótkiej dacie ważności - celluPLAnt;
 • Cosmodrill (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, opiekun koła: dr inż. Adam Zwierzyński)
  projekt: X-GOMOON00: Księżycowy ilmenit surowiec przyszłości;
 • AGH Drone Engineering (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, opiekun koła: dr inż. Tymoteusz Turlej)
  projekt: ,,Medi-Drone'' – autonomiczna aplikacja leków i środków chemicznych;
 • Sensor (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, opiekun koła: dr inż. Krzysztof Lalik)
  projekt: S.O.W.A – wykorzystanie biomimetycznego układu naśladującego strukturę sowiego pióra;
 • Bozon (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, opiekun koła: Dr Beata Ostachowicz)
  projekt: Badania kriosfery lodowców;
 • Eko-Energia (Wydział Energetyki i Paliw, opiekun koła: mgr inż. Maciej Żołądek)
  projekt: Rozwój mobilnego laboratorium turbin wiatrowych;
 • Avader (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, opiekun koła: dr inż. Tomasz Kryjak)
  projekt: Sterowania dronem w czasie rzeczywistym poprzez zewnętrzne wizyjne sprzężenie zwrotne;
 • Ignis (Wydział Energetyki i Paliw, opiekun koła: mgr inż. Wojciech Kalawa)
  projekt: Stanowisko do badań układów chłodniczych;
 • Nucleus (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, opiekun koła: dr inż. Juliusz Leszczyński)
  projekt: Możliwość zastosowania organicznych duroplastów w początkach kolonizacji Marsa;
 • Geologów (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, opiekun koła: dr hab. Jaroslav Prsek, prof. AGH)
  projekt: Syntetyczne analogi fosfoschultenitów (Pb, REE) HPO – 4 bogatych w REE - badania podstawowe dla technologii przyszłości;
 • ProMOTOR (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, opiekun koła: dr inż. Tomasz Lerch)
  projekt: Badanie i optymalizacja projektu maszyny elektrycznej zaczepowej;
 • Adamantium (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, opiekun koła: dr inż. Paweł Rutkowski)
  projekt: Modyfikacja materiałów tlenkowych stosowanych jako elementy osłon balistycznych;
 • Mechatronics (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, opiekun koła: dr hab. inż. Piotr Kohut)
  projekt: Konstrukcja pojazdu i udział w zawodach FS Czech Republic 2022;
 • New-Tech (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, opiekun koła: dr inż. Tymoteusz Turlej)
  projekt: Rozwój optymalizatorów dla algorytmów uczenia wytyczania trajektorii sześcioosiowego manipulatora antropomorficznego – ,,W szachy z robotem”;
 • KiNeMaTicS (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, opiekun koła: dr inż. Daniel Prusak)
  projekt: Konstrukcja pojazdu i udział w zawodach SAE Italy 2022.


Wśród wyróżnionych projektów warto wymienić m.in.:

 • Spersonalizowaną stopę protezową przeznaczoną do wspinaczki ściankowej, realizowaną przez koło naukowe AGH Rapid Prototyping. Projekt zakłada m.in. sprawdzenie wad i zalet wybranych materiałów, analizę rozkładu pola odkształceń oraz określenie miejsc największej deformacji stopy osoby pełnosprawnej i stopy protezowej podczas wykonywanej pracy na ściance wspinaczkowej. Dodatkowo studenci wykonają model stopy protezowej. Wnioski z projektu będą z pewnością bardzo przydatne dla projektantów i twórców spersonalizowanego asortymentu protetycznego.

 • Rozwój stanowiska do badań silników rakietowych na potrzeby koła naukowego AGH Space Systems, to zadanie, w ramach którego tworzone stanowisko zostanie wyposażone w dodatkowe urządzenia pomiarowe pozwalające na określenie m.in. ciśnienia na różnych odcinkach układu testowanego silnika. Całość konstrukcji, zdalnie sterowana, zostanie umieszczona w specjalnej komorze na terenie Laboratorium Techniki Strzelniczej AGH, ograniczającym uszkodzenia w razie awarii systemu.

 • Autonomiczną aplikację leków i środków chemicznych, pomysł koła naukowego AGH Drone Engineering, którego celem jest opracowanie autonomicznej platformy latającej, będącej w stanie aplikować wybrane leki zdalnie. Dron będzie przeznaczony do zautomatyzowania procesów rolniczych, jednak spektrum zastosowań może być dużo szersze. Bezzałogowy statek latający będzie mógł samodzielnie wykonywać analizę otoczenia, poszukiwania patogenu, ogniska choroby lub zakażenia i bez pomocy operatora zaaplikować odpowiednie leki do zdiagnozowanych chorób.

 • Możliwość zastosowania organicznych duroplastów w początkach kolonizacji Marsa, projekt realizowany przez koło naukowe Nucleus, którego celem jest zbadanie właściwości elementów z polimerów duroplastycznych pod kątem zastosowania w warunkach marsjańskich. Główny nacisk w tych badaniach będzie skierowany na materiały do zastosowań biomedycznych, takich jak stabilizatory i implanty, które będą mogły zostać wykorzystane w opiece medycznej podczas pierwszych etapów kolonizacji Marsa.

 • S.OW.A – wykorzystanie biomimetycznego układu naśladującego strukturę sowiego pióra, projekt realizowany przed koło naukowe Sensor, którego celem jest stworzenie nowego rodzaju łopatek do maszyn wirujących, inspirowanych naturą. Nowy typ łopatek pozwoli obniżyć emisję akustyczną i wyciszyć m.in. drony czy turbiny wiatrowe. Znaczące wygłuszenie charakterystycznego szumu wirników może otworzyć nowe kierunki zastosowania takich narzędzi, np. w warunkach leśnych, gdzie nie jest wskazane płoszenie obserwowanych zwierząt.

 • Projekt realizowany przez Koło Naukowe Cosmodrill, Księżycowy ilmenit – surowiec przyszłości, jest z kolei odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne dotyczące poszukiwania nowych surowców energetycznych w kosmosie i budowaniu przemysłowej infrastruktury kosmicznej. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerem przemysłowym Solar System Resources Corporation Sp. z o.o. – polskim startup-em wywodzącym się z AGH i zajmującym się górnictwem kosmicznym.

W nagrodzonych projektach studenci podejmą się także zbadania lodowców. Koło naukowe Bozon przeprowadzi badania uwalniania się gazów cieplarnianych spod arktycznych lodowców Islandii oraz pobliskich im terenów. Takie środowisko bardzo wyraźnie reaguje na wszelkie zmiany klimatu panującego na planecie. Z tego powodu pomiary na tym obszarze dostarczają cennych informacji o stanie środowiska, pozwalają lepiej przewidywać jego przyszłość oraz znaleźć odpowiedzi na problemy powodowane przez zanieczyszczenia i dewastacje przyrody.

Łączna kwota dofinansowania dla 19 projektów wyniosła nieco ponad 481 tys. zł. Maksymalna kwota wsparcia, o które mogło ubiegać się koło wynosiła 30 tys. zł i takie też jest średnie dofinansowanie poszczególnych zadań. Ścieżka badawcza kształcenia, którą mogą realizować studenci działając jednocześnie w kołach naukowych, daje im prócz cennego doświadczenia, także możliwość potwierdzenie części efektów kształcenia, to jest zdobycia punktów ECTS za działalność w kołach. W praktyce oznacza to dla studentów możliwość realizowania projektów i tym samym otrzymywania zaliczenia na równi z innymi przedmiotami.