17.08.2020

Badanie na wirtualnym symulatorze Hyperloop – zapraszamy do udziału


Kapsuła Hyperloop wewnątrz tuby z dołączonymi panelami słonecznymi; źródło: Elon Musk, „Hyperloop Alpha”, SpaceX

Wizualizacja projektu koncepcyjnego kapsuły pasażerskiej Hyperloop; źródło: Elon Musk, „Hyperloop Alpha”, SpaceX

W Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzone są badania na wirtualnym symulatorze kolei próżniowej Hyperloop. Naukowcy czekają na zgłoszenia osób, które chcą wziąć udział w badaniu.

Hyperloop to koncepcja rewolucyjnego systemu transportowego, w którym pozbawione oporów powietrza kapsuły przemieszczają się w dedykowanych tunelach o obniżonym ciśnieniu. W podróżach na duże odległości wysoka prędkość i wydajność pozwalają na znaczne skrócenie czasu przejazdu oraz obniżenie kosztów z nim związanych. Wiele firm pracuje nad tym rozwiązaniem, ale dziś nie jest jeszcze dostępne.

Badanie dotyczy identyfikacji doświadczeń osób podróżujących na długich dystansach oraz poznania opinii badanych osób na temat wirtualnego przejazdu kapsułą kolei próżniowej Hyperloop. Prowadzone jest w ramach projektu „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a realizuje go konsorcjum (na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu Gospostrateg 1/387144/27/NCBR/2019), w skład którego wchodzą: Ministerstwo Rozwoju (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska oraz Akademia Leona Koźmińskiego.

W zespole badawczym realizującym zadanie projektowe nr 2 ze strony AGH pracują naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki: dr inż. Andrzej Kot, dr inż. Agata Nawrocka, dr inż. Piotr Gospodarczyk i dr inż. Grzegorz Stopka oraz z Wydziału Zarządzania: dr inż. Anita Proszowska, dr inż. Ewa Prymon-Ryś, dr inż. Adam Ryś, dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH i dr inż. Rafał Rumin. Zespół badawczy Politechniki Warszawskiej reprezentują: prof. dr hab. inż. Janusz Piechna, mgr inż. Krzysztof Kurec, mgr inż. Bartosz Olszański, Cezary Nowiński, Łukasz Roguski oraz firma Pictureworks.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu proszone są o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną do dr. inż. Andrzeja Kota z Katedry Automatyzacji Procesów (adres e-mail: ankot@agh.edu.pl, z dopiskiem w tytule „Hyperloop symulator”).
Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia br. i rozpatrywane selektywnie w oparciu o wymagane przez projekt kryteria.