11.12.2017

Sukcesy studenta Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu na międzynarodowej konferencji branży naftowej


fot. arch. prywatne Wojciecha Labudy

Podczas międzynarodowej studenckiej konferencji poświęconej branży naftowej Wojciech Labuda – student kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu – zaprezentował referat w sesji „Young Professionals”. Ponadto wraz ze swoim zespołem zajął drugie miejsce w konkursie dotyczącym wiedzy o branży.

Student AGH przedstawił pracę pt. „Abandoned Mine Methane– bridge between Old and New” poświęconą analizie opłacalności pozyskania metanu ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Opiekunem naukowym studenta jest mgr inż. Jacek Hendel z Katedry Inżynierii Gazowniczej WWNiG.

Towarzyszący konferencji konkurs „Petro Olympic Games” dotyczący wiedzy o branży naftowej ma charakter quizu rozwiązywanego w międzynarodowych zespołach. W skład drużyny, która zajęła drugie miejsce, obok studenta AGH wystąpili studenci z rosyjskich i niemieckich uniwersytetów.

Wyjazd i uczestnictwo w konferencji Wojciecha Labudy było sfinansowane w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z Najlepszych! 2.0” – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja 9th International Youth Scientific and Practical Congress „Oil & Gas Horizons” odbyła się w Moskwie na Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie Nafty i Gazu im. I.M. Gubkina. Wydarzenie zgromadziło kilkudziesięciu studentów z ponad 20 krajów i 35 uniwersytetów z całego świata, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań w siedmiu sesjach referatowych oraz sesji posterowej.