07.06.2019

Studencki Nobel dla studenta AGH


fot. archiwum prywatne Macieja Żołądka

W konkursie organizowanym przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Studenckiego Nobla w kategorii nauki przyrodnicze i energetyka otrzymał inż. Maciej Żołądek – student Energetyki Odnawialnej i Zarządzania Energią na Wydziale Energetyki i Paliw.

Zainteresowania naukowe laureata skupiają się wokół energetyki słonecznej i wiatrowej, koncentrowania promieniowania słonecznego, wykorzystania lokalnej biomasy, procesów spalania, modelowania numerycznego, symulacji dynamicznych i termografii.

Student AGH brał udział w projektach badawczych Koła Naukowe Eko-Energia oraz Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, które dotyczyły zagadnienia spalania biomasy, energetyki słonecznej, energetyki wiatrowej, modelowania numerycznego i procesów wymiany ciepła. Uczestniczył również w pracach nad projektem AGH Solar Plane. Jest autorem kilkunastu punktowanych artykułów naukowych i pokonferencyjnych.

Dzięki grantowi z programu Najlepsi z Najlepszych 3.0 wziął udział w międzynarodowych konferencjach w USA, Japonii i Portugalii oraz rozpoczął badania nad zagadnieniem koncentrowania promieniowania słonecznego.

Inż. Maciej Żołądek planuje studia doktoranckie w AGH i ma zamiar zbudować instalację umożliwiającą wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji, o sprawności elektrycznej na poziomie 40%.

Konkurs Studencki Nobel organizowany jest od 2009 r. Jego celem jest wyróżnienie najlepszych polskich studentów i umożliwienie najzdolniejszym młodym ludziom wykorzystania ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu. W konkursie oceniane są m.in. aktywność naukowa, społeczna, artystyczna, działalność w organizacjach studenckich czy samorządzie studenckim. Zwycięzcy wybierani są w każdej z następujących dziedzin: nauki przyrodnicze i energetyka, technologia informacyjna (IT), medycyna i farmacja, fizyka i astronomia, sztuka, dziennikarstwo i literatura, nauki społeczno-ekonomiczne, działacz.