07.08.2018

Największe finansowe wsparcie z programu Najlepsi z najlepszych! 3.0. dla studentów z AGH


Studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej otrzymali największe finansowe wsparcie w ramach prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu Najlepsi z najlepszych! 3.0. Dzięki zdobytym środkom o łącznej wartości 1 644 710,87 zł będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach.

Dofinansowanie otrzymało aż dziesięć projektów studenckich z AGH:  

 • AGH Racing udział w Międzynarodowych Zawodach Formuła Student Electric, Driverless & Combustion
  (kwota dofinansowania: 320 000,00 zł) 
 • Kontynuacja rozwoju projektów łazika planetarnego, rakiet sondujących i lądownika planetarnego AGH Space Systems oraz prezentowanie ich na międzynarodowych zawodach i konferencjach inżynierii kosmicznej
  (kwota dofinansowania: 288 750,00 zł) 
 • LM do potęgi trzeciej - autorski program wykorzystania koncepcji Lean Manufacturing
  (kwota dofinansowania: 220 000,20 zł)
  BARI - zaBytki ARcheologia Inwentaryzacja BARI - Buildings ARcheology Inventory
  (kwota dofinansowania: 200 000,00 zł) 
 • Udział wybitnych studentów Inżynierii Akustycznej AGH w międzynarodowych konkursach i konferencjach o charakterze interdyscyplinarnym
  (kwota dofinansowania: 187 322,06 zł) 
 • AGH Solar Plane
  (kwota dofinansowania: 149 625,00 zł) 
 • Związki metali przejściowych o projektowanej powierzchni dla nieenzymatycznych sensorów glukozy
  (kwota dofinansowania: 118 965,00 zł)
 • Rozwój innowacyjnych projektów naukowych drużyny polskich studentów: wynalazku „System chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy - Total Car Rescue” i aplikacji mobilnej „Localife” – kontynuacja
  (kwota dofinansowania: 72 583,61 zł)
 • Analiza eksperymentalna i numeryczna układów energetyki odnawialnej – prezentacja osiągnięć na arenie międzynarodowej
  (kwota dofinansowania: 58 485,00 zł)
 • Bioaktywne powłoki na aktywowanej plazmochemicznie powierzchni stopu NiTi
  (kwota dofinansowania: 28 980,00 zł)


Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu Najlepsi z najlepszych! 3.0. ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

W tym roku w wyniku przeprowadzonego postępowania do oceny merytorycznej zostało przekazanych 139 ofert. Ostatecznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził 98 ofert do finansowania na łączną kwotę 11 868 790,34 zł.

Projekt pozakonkursowy Najlepsi z najlepszych! 3.0. stanowi kontynuację projektów Najlepsi z najlepszych! i Najlepsi z najlepszych! 2.0. oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.