25.01.2019

Konkurs dla młodych wynalazców


Do 25 stycznia 2019 r. można przesyłać zgłoszenia do IX Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca.

Wydarzenie jest adresowane do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe powstałe w ramach współpracy międzynarodowej, a których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 47. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 10-14 kwietnia 2019 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. Ponadto laureaci konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.

Organizatorem konkursu jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym