05.04.2019

KoKoS 2019 – zgłoś swój projekt


Do 5 kwietnia 2019 r. można przesyłać zgłoszenia do Konkursu konstrukcji Studenckich KoKoS organizowanego przez Niezależne Zrzeszeniu Studentów. Celem wydarzenia jest wyłonienie najbardziej utalentowanych konstruktorów spośród studentów najlepszych polskich uczelni technicznych.

W tym roku przewidziano następujące kategorie:

  • ecology – dotyczy wynalazków, których używanie korzystnie wpływa na środowisko, może również wpływać na mniejsze zużycie energii lub wykorzystuje technologię recyklingu. Konstrukcje powinny być rozwiązaniami ekologicznym, mogącymi zastąpić tradycyjnie działające urządzenia oraz systemy.
  • life science – prototypy urządzeń mające na celu ułatwienie życia osobom niepełnosprawnym lub mające zastosowanie w szeroko pojętej medycynie tj.: sprzęt medyczny dla osób chorych, sprzęt ratujący ludzkie życie, innowacyjne rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego, urządzenia ułatwiające życie codzienne osobom starszym itp.
  • smart robots – kategoria dla konstruktorów robotów. Najczęściej konstruowane są roboty typu kroczącego i manipulatory.
  • vehicle – zakwalifikowane zostaną tylko działające i jeżdżące pojazdy. Udział mogą wziąć konstrukcje takie jak: samochody, motocykle, rowery, pojazdy gąsienicowe, pojazdy pływające oraz ich kombinacje.
  • sky – konstrukcje wszelkiego rodzaju maszyn latających – od mniejszych jak np. drony, po te dalekiego zasięgu tj. samoloty i rakiety.
  • railway – kategoria dla innowatorów chcących usprawnić polską kolej. Jest to kategoria specjalna utworzona wyjątkowo w tegorocznej edycji KoKoSa. W tej konkurencji nie obowiązuje zasada wymaganej sprawnej konstrukcji – przyjmowane będą również zaawansowane projekty realnie wpływające na usprawnienia bądź jakość infrastruktury oraz podróży koleją.
  • joker – wszelkie inne projekty, które nie znalazły swojego miejsca w powyższych kategoriach, ale mogą okazać się ciekawym rozwiązaniem w codziennym życiu.  


Zgłoszone projekty oceniać będzie komisja konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele: świata nauk technicznych i ścisłych, władz uczelni, władz krajowych, sponsorów i partnerów konkursu.

Terminarz konkursu

5 kwietnia – termin zgłoszeń
15 kwietnia – ogłoszenie finalistów
9 maja – obrona projektu przed komisja konkursową
10 maja – pokaz konstrukcji oraz gala finałowa
11 maja – warsztaty z przedstawicielami świata biznesu

Finał Konkursu Konstrukcji Studenckich 2019 odbędzie się w AGH dniach 9-10 maja.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz aplikacyjny