30.06.2019

Akademia AGH Junior – poszukujemy wolontariuszy


Dział Informacji i Promocji AGH poszukuje wśród studentów i doktorantów AGH wolontariuszy, którzy będą opiekować się dziećmi podczas zajęć w Akademii AGH Junior.

Akademia AGH Junior to studia dla dzieci w wieku 8-12 lat (klasy 2-6 szkół podstawowych). Zajęcia odbywają się na terenie kampusu AGH, raz na miesiąc, w wybraną sobotę, w godzinach 10.00-12.15. W roku akademickim wypadnie dziewięć spotkań (od września do maja).

Ukończone kursy pedagogiczne, wychowawcy kolonijnego lub doświadczenie w pracy przy projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci będą dodatkowym atutem, ale nie jest to niezbędny warunek.

Korzyści wynikające z wolontariatu: 

  • rozszerzenie umiejętności interpersonalnych, organizacyjnych i pedagogicznych,
  • zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi,
  • nawiązanie nowych kontaktów,
  • satysfakcja z pracy przy projekcie promującym Akademię Górniczo-Hutniczą,
  • zaświadczenie, referencje.


Zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, nr telefonu, informację o studiach (rok, kierunek, wydział), ukończonych kursach pedagogicznych oraz opis doświadczenia pracy z dziećmi lub przy podobnych projektach edukacyjnych należy przesyłać drogą elektroniczną na adres junior@agh.edu.pl do 30 czerwca br. W temacie prosimy wpisać wolontariat.