Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - aktualności

W AGH powstanie Centrum Doskonałości AI

Abstrakcyjna grafika przedstawiająca zarys mózgu w postaci druku cyfrowego unoszący się w przestrzeni nad ludzką ręką.

Fot. Dreamstime

W AGH powstanie Centrum Doskonałości AI

W ramach konkursu ARTIQ organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, AGH otrzymała pozytywną ocenę na realizację Centrum Doskonałości AI.

Zgodnie z listą rankingową pozytywnie ocenionych wniosków AGH otrzyma ponad 19 mln zł na wykonanie projektu: Integracja wnioskowania, uczenia się, optymalizacji i interpretacji w celu przyspieszonej komercjalizacji inteligentnych systemów oprogramowania nowej generacji, który realizował będzie Ayan Seal.

Głównym celem projektu w obszarze naukowym jest przeprowadzenie zaawansowanych badań podstawowych AI nad efektywnymi i wydajnymi algorytmami uczenia, optymalizacji, reprezentacji danych i transformacji niezależnie od konkretnej dziedziny aplikacji. Wyniki badan naukowych będą podstawą zadań B+R.

Celem ARTIQ jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Cel ten ma być osiągnięty poprzez stworzenie trzech Centrów Doskonałości w obszarze sztucznej inteligencji (CD AI), rozumianych jako wysoko wyspecjalizowane zespoły działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców – liderów – o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym. W projekcie obowiązkowe jest zaplanowanie badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych lub przedwdrożeniowych.

Spośród siedmiu wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu ARTIQ, dokonano oceny merytorycznej pięciu z nich. Prócz AGH ocenę pozytywną otrzymał także projekt zgłoszony przez Uniwersytet Jagielloński.

Warunkiem uzyskania finansowania jest posiadanie przez lidera, w wypadku AGH – przez Ayan Seala, wybitnych osiągnięć naukowych i doświadczeń międzynarodowych w zakresie sztucznej inteligencji, w tym sukcesów w komercjalizacji i we współpracy z biznesem.

Wniosek AGH, będącej instytucją hostującą, powstał w wyniku wspólnej inicjatywy naukowców AGH z Katedry Automatyki i Robotyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH.

Przygotowanie wniosku koordynowała prof. Joanna Jaworek-Korjakowska z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Stopka