Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - aktualności

Poznaliśmy najlepszych EKOinnowatorów z AGH

Grafika ilustracyjna w odcieniach zieleni, w kształcie strzałki wektorowej skierowanej w prawo. Powierzchnia strzałki wypełniona jest graficznymi ikonkami kojarzącymi się ze środowiskiem naturalnym i ekologią.

Poznaliśmy najlepszych EKOinnowatorów z AGH

Poznaliśmy laureatów konkursu EKOinnowatorzy. Jan Kostecki z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki okazał się najlepszym EKOinnowatorem wśród studentów. Wyróżnienia w kategoriach specjalnych trafiły do studentki Ewy Szczepanik z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz kół naukowych: AGH Solar Plane i Eko-Energia AGH.

Studencki EKOinnowator

Jan Kostecki studiuje Inżynierię Mechatroniczną. Od niemal 10 lat rozwija swoje technologiczne pasje związane przede wszystkim z robotyką, tworzeniem systemów oraz algorytmiką. Kiedy rozpoczął studia w AGH, chciał zaangażować się w projekt powiązany bezpośrednio z rozwojem zielonych, nowoczesnych energii. Tak trafił do rozpoczynającego wówczas działalność koła AGH Solar Plane. Oprócz pomysłów prowadzonych zespołowo przez członków koła realizuje swój indywidualny projekt „Dodo”, czyli samolot solarny z neuronowym kontrolerem. Na jego skrzydłach umieszczona jest instalacja fotowoltaiczna, a sercem jest kontroler lotu oparty o sztuczną inteligencję. Stworzony algorytm docelowo ma optymalizować trasę samolotu pod kątem energetycznym, biorąc pod uwagę np. kąt nachylenia skrzydeł względem Słońca. Jan Kostecki z sukcesem uczestniczy w proekologicznych konkursach. Efektem zespołowych zadań konkursowych z jego udziałem były m.in. analiza danych i optymalizacja ruchu transportu publicznego w Rybniku, system optymalizacji energetycznej domu jednorodzinnego, projekt domowego magazynu energii w postaci akumulatora samochodu elektrycznego, aplikacja do energetycznej transformacji Zduńskiej Woli, która miała zachęcać mieszkańców do przejścia na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania gospodarstw domowych. Jan Kostecki uważa, że rozwój ekologii i zielonych rozwiązań jest w dużej mierze związany ze świadomością w skali lokalnej i globalnej.

Wyróżnienie w kategorii innowacje ekologiczne

Ewa Szczepanik pasjonuje się biomateriałami i kompozytami, jest przewodniczącą Koła Naukowego Ceramit, prowadzi projekty badawcze przy wsparciu Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych. Uważa się za innowatorkę – stara się spojrzeć na materiały od innej strony, czerpać z nich to, co dla innych jest bezużyteczne, i znaleźć w nich takie właściwości, które pozwolą wprowadzić je do gospodarki o obiegu zamkniętym. Najważniejsze projekty, nad którymi obecnie pracuje to alternatywne metody wytwarzania opakowań i sztućców. Biodegradowalny karton na napoje, który może zastąpić wielowarstwowe kartony papierowo-polimerowe, szybko rozkłada się w środowisku, eliminując trudny proces recyklingu – to projekt prowadzony zespołowo w Kole Naukowym Ceramit. Alternatywne dla plastikowych sztućce powstały z surowca będącego odpadem produkcyjnym z kawy. To projekt, który studentka realizuje wspólnie z firmą komercyjną. Ewa Szczepanik bada także odpadową wełnę owczą, która mogłaby służyć do wytworzenia paneli termoizolacyjnych. Poza pracą projektową i badawczą prowadzi działania popularyzatorskie i uświadamiające dla dzieci i młodzieży.

Wyróżnienie w kategorii osiągnięcia organizacyjne

Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia AGH działa przy Wydziale Energetyki i Paliw od 2007 r. Jego trzy główne obszary działalności skupiają się wokół odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych technologii energetycznych oraz edukacji ekologicznej. Zrzeszeni w Eko-Energii studenci zrealizowali niemal 30 projektów, z których dwa najważniejsze to:

  • WINDY – turbina wiatrowa z dyfuzorem o zmiennej średnicy; zastosowany dyfuzor pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej, a rozwiązanie ze zmianą średnicy dyfuzora zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, co potwierdza jego innowacyjność i unikatowość;
  • HALYNA – turbina wiatrowa z układem trzech generatorów o różnej charakterystyce: generatory umożliwiają zwiększenie czasu pracy turbiny w skali roku, budowa łopatek pozwala na maksymalizację sprawności energetycznej, a układ obrotu do wiatru pozwala na pracę przy różnych warunkach atmosferycznych.

Dorobek koła i jego członków obejmuje 18 publikacji naukowych, 35 wystąpień konferencyjnych oraz 9 grantów. Realizowane projekty były tematem wielu prac inżynierskich i magisterskich. Działalność Eko-Energii została dostrzeżona i doceniona w środowisku akademickim, czego dowodem są wysokie pozycje np. w konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa czy Ogólnopolskim Konkursie Kół Naukowych KoKon. Członkowie koła organizują szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiału i konstrukcji, uczestniczą w targach i konferencjach, a poprzez akcje popularyzatorskie edukują ekologicznie najmłodsze dzieci.

Wyróżnienie w kategorii innowacje produktowe

Studenckie Koło Naukowe AGH Solar Plane od kilku lat zajmuje się tworzeniem samolotów solarnych, których baterie mogą być ładowane w trakcie lotu dzięki energii uzyskanej z ogniw fotowoltaicznych umiejscowionych na skrzydłach konstrukcji. Do największych osiągnięć AGH Solar Plane z ostatnich dwóch lat należą: wniosek patentowy dotyczący techniki laminowania ogniw, system do badania jakości powietrza z wykorzystaniem samolotu solarnego, konstrukcja i budowa samolotu solarnego Foton, udział w międzynarodowych zawodach w Turcji, a także w międzynarodowych konferencjach. Najważniejsze projekty AGH Solar Plane to: samolot solarny Foton, stanowisko badawcze do pomiarów ogniw fotowoltaicznych i monitorowanie jakości powietrza. Pojazdy powietrzne są w całości (skrzydła, kadłub) wykonane z kompozytów, dzięki czemu minimalizowany jest opór powietrza, a czas lotu – wydłużany. Dla skonstruowanych samolotów solarnych skupieni w kole studenci znajdują zastosowanie prośrodowiskowe. Montują do pojazdów powietrznych systemy monitorowania, które za pomocą czujników badają skład powietrza lub zadymienia, dokonują pomiaru zawartości np. tlenku węgla, dwutlenku węgla czy tlenków siarki.

***

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu EKOinnowatorzy jest Instytut Zrównoważonej Energetyki – Institute of Sustainable Energy przy współfinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem inicjatywy jest wyłonienie kół naukowych i studentów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym.

Stopka