Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - aktualności

Nagroda w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”

W kadrze zdjęcia uchwycony moment wręczania rektorowi AGH pamiątkowej statuetki.

Nagroda w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”

AGH znalazła się w gronie laureatów konkursu „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”, zwyciężając w obszarze innowacje. Pamiątkową statuetkę odebrał Rektor AGH prof. Jerzy Lis. W konkursie nagrodzono najbardziej zaangażowane polskie uczelnie działające w ramach międzynarodowych partnerstw uczelni wyższych.

W pozostałych kategoriach zwyciężyli: Politechnika Poznańska (współpraca z otoczeniem), Uniwersytet Gdański (wspracie dla Ukrainy), Politechnika Łódzka i Uniwersytet Opolski (doskonałość w Erasmus+). Nagrodą indywidulną w kategorii osobowość uhonorowano prof. Marka Pawełczyka – prorektora Politechniki Śląskiej. 

Nominowani to osoby oraz beneficjenci instytucjonalni, czyli podmioty (uczelnie), które realizują lub zakończyły realizację projektu jako lider lub partner i otrzymali dofinansowania swoich inicjatyw w ramach Uniwersytetów Europejskich z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). 

Konkurs, który zorganizowała po raz pierwszy Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, ma na celu wyłonienie najbardziej inspirujących i aktywnych polskich uczelni działających w ramach sojuszy (międzynarodowych partnerstw) szkół wyższych oraz promocję inicjatywy i znaczenia Uniwersytetów Europejskich dla polskiej i europejskiej gospodarki. Konkursowi przyświecało hasło Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy.

Nagrody zostały wręczone 15 maja 2023 r. w Warszawie podczas uroczystej gali towarzyszącej I Konferencji Uniwersytetów Europejskich.

***

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności od 1993 r. zarządza europejskimi programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej oraz zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się. Łączny budżet przeznaczony na inicjatywy realizowane w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w skali Europy w latach 2021–2027 to ponad 28 mld euro.

Stopka