Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - aktualności

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – zgłoś własną propozycję

Grafika informacyjna z nazwą i terminem zgłaszania projektów.

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – zgłoś własną propozycję

W dniach od 1 do 30 września 2022 r. Małopolanie mogą zgłaszać własne propozycje zadań, które następnie poddane zostaną głosowaniu mieszkańców, a zwycięskie – przekazane do realizacji. Na tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 14 mln złotych.

Tegorocznej odsłonie Budżetu Obywatelskiego Małopolanie po raz pierwszy będą mogli składać propozycje zadań o zasięgu ogólnowojewódzkim, których wartość może wynieść nawet 1 mln złotych. Zmianie uległ również podział regionu na cztery części, w których można zgłaszać zadania.

Zachęcamy mieszkańców województwa do zgłaszania własnych propozycji zadań, a tym samym do aktywnego udziału w życiu naszej regionalnej i lokalnej wspólnoty. Dzięki temu mechanizmowi mieszkańcy nie tylko mogą kształtować i zmieniać swoje najbliższe otoczenie, określać potrzeby oraz wskazywać co jest dla nich szczególnie ważne, ale także współdecydować o wydatkowaniu środków publicznych, a tym samym o rozwoju Małopolski.

W przypadku pytań do dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za realizację Budżetu Obywatelskiego:

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej: bo.malopolska.pl.

Stopka