Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - aktualności

AGH zorganizuje zaawansowane kursy z obszaru sztucznej inteligencji w ramach programu NAWA SPINAKER

Abstrakcyjne zdjęcie przedstawiające męską dłoń trzymającą poziomo smartfon. Nad urządzeniem unosi się białą ramka z napisem „AI Artificial intelligence” oraz piktogramy głowy, ekranu, kół zębatych oraz mózgu.

AGH zorganizuje zaawansowane kursy z obszaru sztucznej inteligencji w ramach programu NAWA SPINAKER

Uczelniane konsorcjum, w skład którego wchodzą: Katedra Automatyki i Robotyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Instytutu Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, podpisało umowę na realizację projektu z programu NAWA SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia. Kwota 571 350 zł zostanie przeznaczona na organizację zaawansowanych kursów z obszaru sztucznej inteligencji. Koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH.

Główne zadania w projekcie to m.in.: realizacja intensywnych międzynarodowych programów kształcenia w formule blended learning (z ang. mieszana metoda kształcenia) z zakresu podstawowych problemów sztucznej inteligencji w medycynie, robotyce, autonomicznych pojazdach, czy nowoczesnych systemów HPC. Proponowane kursy obejmują: advanced artificial intelligence technologies in autonomous driving, healthcare and robotics, advanced artificial intelligence technologies in deep learning and natural language processing oraz efficient usage of HPC systems in artificial intelligence and machine learning. Podczas kursów omówione zostaną możliwości kształcenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej oferty AGH, aplikowanie na studia doktoranckie do Szkoły Doktorskiej AGH, możliwości otrzymania dofinansowania w tym zakresie, czy elementy historii i kultury polskiej z zajęciami z języka polskiego.

W projekcie weźmie udział 15 uczelni zagranicznych (z USA, Tajwanu, Japonii, Chin, Indii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Jordanii) oraz co najmniej 450 studentów/doktorantów zagranicznych, w tym 45 w formie stacjonarnej. Szczególne zainteresowanie poświęcone zostanie studentom jak i pracownikom naukowym pochodzącym z Chin ze względu na ich znaczący udział w pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych przedstawianych na najbardziej znaczących konferencjach z obszaru AI. Najnowsze prognozy pokazują, że do roku 2030 to China staną się największą potęgą w obszarze IT/AI.

***

Głównym celem realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej programu SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, a w szczególności:

  • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i/lub doktorantów;
  • wzrost udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach;
  • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej.

Przypomnijmy, że jednym z beneficjentów programu jest także Centrum Spraw Międzynarodowych AGH, które dofinansowanie w wysokości 528 526,90 zł przeznaczy na organizację drugiej edycji „Międzynarodowej Szkoły w AGH”.

 

Stopka