Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - aktualności

AGH rozpoczyna współpracę ze Spółką Polskie Elektrownie Jądrowe

Na zdjęciu młoda kobieta-naukowiec ubrana w biały fartuch i ochronny czepek na głowie patrzy na atom widoczny na wirtualnym ekranie.

AGH rozpoczyna współpracę ze Spółką Polskie Elektrownie Jądrowe

15 lutego 2023 r. AGH zawarła porozumienie ze Spółką Polskie Elektrownie Jądrowe, która jest inwestorem pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Porozumienie obejmuje współpracę przy kształceniu kadr oraz prace na rzecz rozwoju technologii mających zastosowanie w branży jądrowej.

Celem porozumienia między AGH i PEJ jest przede wszystkim kształcenie kadr niezbędnych dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Umowa obejmuje swoim zakresem współpracę w zakresie rozwoju technologii jądrowych oraz innych technologii mających zastosowanie w tej branży, a także prowadzenie działań wspomagających rozwijanie sektora energetyki w Polsce.

– Projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to nie tylko technologie czy wykonawstwo. To również szansa na perspektywiczny rozwój naszego potencjału kadrowego, którą powinniśmy jak najlepiej wykorzystać. Ze względu na szeroką skalę polskich inwestycji w energetykę, w tym jądrową, ich realizacja na poszczególnych etapach (tj. budowy i późniejszej eksploatacji obiektów) wymaga skoordynowanego działania i zaangażowania wielu instytucji oraz podmiotów. Do współpracy w tym zakresie będziemy więc zachęcać nie tylko duże, ale i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza rodzime, z branży: chemicznej, metalurgii i obróbki metali, inżynieryjnej, elektryki i automatyki, logistyki czy maszyn i usług powiązanych. Im wyższy odnotujemy poziom udziału krajowych firm, tym korzystniejsze przełożenie inwestycja będzie miała na wzrost gospodarczy. Warto pamiętać, że każdy blok jądrowy zapewni nawet do 4 tys. stabilnych miejsc pracy dla ekspertów różnego szczebla, bezpośrednio na terenie elektrowni jądrowej oraz w branżach powiązanych z jej funkcjonowaniem. Zapotrzebowanie na wiedzę branżową oraz specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i techniczne z każdym dniem będzie więc rosło. Chcielibyśmy widzieć w Polsce centrum szkoleniowe i być regionalnym hubem nie tylko w odnawialnych źródłach energii, ale też w innych dziedzinach energetyki – powiedziała Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

– Całą polską energetykę czeka w najbliższych latach gruntowna transformacja. Jednym z jej ważniejszych elementów będzie kształcenie kadr w obszarze energetyki jądrowej. Absolwenci tego kierunku będą w najbliższych latach zasilać szeregi sektora najbardziej przyszłościowego i istotnego dla Polski, także pod względem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kształcenie w tym obszarze prowadzimy w AGH już od wielu lat. Teraz jednak będziemy je intensyfikować przy istotnym wsparciu ekspertów z tej branży. Współpraca z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi daje szansę przede wszystkim naszym studentom, którzy już na etapie studiów będą wdrażani przez specjalistów w proces uruchamiania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce – podkreśla Rektor AGH prof. Jerzy Lis. 

Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej jest wieloletnim i bardzo złożonym zadaniem inwestycyjnym. AGH jest naszym naturalnym partnerem w tym projekcie, ponieważ jest uczelnią, która z ogromnymi sukcesami prowadzi działalność badawczą i edukacyjną w zakresie nauk ścisłych, w tym w kierunkach związanych właśnie z branżą energetyczną. Wierzę, że dzięki ścisłej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą uda się nam jako inwestorowi sprostać wyzwaniom, jakie przed nami stoją – podkreślił Tomasz Stępień, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych. 

W ramach współpracy Polskie Elektrownie Jądrowe zobowiązały się do przygotowania i przeprowadzania przez pracowników spółki wybranych zajęć edukacyjnych oraz udzielania rekomendacji odnośnie treści nauczania. Wspomoże to absolwentów AGH w zakresie pozyskiwania wiedzy i umiejętności pożądanych na rynku pracy w sektorze jądrowym. Współpraca przewiduje również płatne staże dla najlepszych absolwentów wybranych kierunków studiów dotyczących energetyki jądrowej.

W ostatnim roku prace w projekcie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu, wyraźnie przyśpieszyły. Obecnie w projekcie trwa proces uzyskiwania zgód administracyjnych, w tym tzw. procedura środowiskowa w wymiarze krajowym i transgranicznym, a spółka wraz z partnerem technologicznym rozpoczyna prace projektowe. W związku z intensyfikacją działań spółki stopniowo będzie rosnąć zapotrzebowanie na krajowych specjalistów i ekspertów z branży jądrowej. 

fot. Zbigniew Sulima

Na zdjęciu sygnatariusze umowy w trakcie podpisywania dokumentów.

***

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację. Spółka wspiera też administrację rządową w działaniach na rzecz realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej oraz wykonaniu umowy między rządem RP, a rządem USA ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w RP. Więcej informacji: www.ppej.pl.

Stopka