Zbiórki w AGH

W związku z licznymi inicjatywami pracowników i studentów, którzy włączyli się w organizację pomocy dla dotkniętej wojną Ukrainy, Zespół Koordynacyjny zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji o planowanych i podejmowanych formach pomocy (w szczególności dotyczy to zbiórek pieniężnych) na adres: pomoc.ukrainie@agh.edu.pl

Zespół Koordynacyjny będzie na bieżąco weryfikować prowadzone zbiórki, a także wszelkie inne inicjatywy w AGH i zgodnie z decyzją Rektora udzielać na nie zezwolenia. Wszelka działalność pomocowa członków Wspólnoty Uczelni prowadzona poza AGH pozostaje do ich decyzji.
Ponadto osobom pragnącym włączyć się w działania pomocowe rekomendujemy również śledzenie inicjatyw na oficjalnej stronie rządowej: pomagamukrainie.gov.pl

Zbiórka finansowa

Dane do przelewu:
nr konta: 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391
w tytule dopisek: „AGH dla Ukrainy”
(dla wpłat dokonywanych z zagranicy – SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391)
Specjalne konto pomocowe – informacje

Zbiórki darów w AGH (lista aktualizowana)


Zakończone

 • Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska – informacje
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami – informacje
 • Wydział Humanistyczny – informacje
 • zrzutka Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania – informacje
 • zbiórka podczas spotkania „Zdrowa kobieta – zdrowy związek” – informacje
 • Wydział Matematyki Stosowanej – informacje
 • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji – informacje
 • zbiórka Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz AGH UST SPE Student Chapter dla Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku – informacje

 

Збір коштів в AGH УНТ

У зв’язку з численними ініціативами співробітників та студентів, які долучилися до організації допомоги охопленій війною Україні, Координаційна група просить надсилати інформацію про заплановані та вжиті форми допомоги (зокрема це стосується збору коштів) за адресою: pomoc.ukrainie@agh.edu.pl

Координаційна група постійно здійснюватиме перевірку щодо збору коштів, а також усіх інших заходів в AGH УНТ та надаватиме на них дозвіл згідно з рішенням ректора. Будь-яка допомога членів університетської спільноти за межами AGH УНТ залишається на їхній розсуд.

 

Крім того, ми рекомендуємо людям, які бажають долучитися до заходів допомоги, слідкувати за ініціативами на офіційному урядовому сайті: pomagamukrainie.gov.pl

Реквізити банківського переказу:

Номер рахунку: 02 1240 4575 1111 0000 5461 5391
Назва: AGH УНТ для України

(Для зарахування коштів в іноземній валюті – SWIFT: PKOPPLPW, IBAN: PL 02
1240 4575 1111 0000 5461 5391)

 

Збір речей в AGH УНТ (оновлений список)


Збір речей в AGH УНТ (Завершені)

 • Факультет геології, геофізики та охорони навколишнього середовища – iнформація
 • Збір коштів Факультету цивільного будівництва та управління ресурсами  – iнформація
 • Збір коштів Ради студентського самоврядування  Факультету менеджменту– iнформація
 • Збір коштів під час заходу «Здорова жінка – здорові стосунки» – iнформація
 • Збір коштів Факультету прикладної математики – iнформація
 • Збір коштів Факультету інформатики, електроніки та телекомунікації – iнформація
 • Збір коштів Факультету буріння, нафти і газу та SPE Student Chapter для Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу – iнформація