11.05.2022

Studenci i studentki z Politechniki Lwowskiej wezmą udział w 59. Hutniczej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH


W 59. Hutniczej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH zaprezentują swoje osiągnięcia oraz wygłoszą referaty studenci i studentki z Politechniki Lwowskiej, z którą AGH od lat współpracuje.

Studenci ze Lwowa będą prezentować wyniki swoich prac online, natomiast studentki z Ukrainy wezmą udział stacjonarnie, w AGH. Ukraińscy uczestnicy przedstawią 12 referatów w sekcji Automatyka i Robotyka.

Podczas inauguracji konferencji głos zabierze prof. Mykhaylo Łobur, kierownik Katedry Komputerowych Systemów Projektowania w Politechnice Lwowskiej.