Przejdź do treści Przejdź do stopki
Solidarni z Ukrainą - aktualności

Solidarni z Ukrainą - aktualności

Flaga Ukrainy z napisem "We support #Science For Ukraine"

Science for Ukraine – nabór wolontariuszy

Polski zespół „ScienceForUkraine” poszukuje wolontariuszy, którzy będą wspierać naukowców z Ukrainy. #ScienceForUkraine (S4U) to międzynarodowa inicjatywa, w której działają wolontariusze z instytucji akademickich w Europie i na całym świecie. Jej misją jest łączenie ukraińskich naukowców i studentów z ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie, tak aby mogli oni kontynuować naukę lub pracę zawodową.

Już w pierwszych dniach po brutalnej agresji Rosji na Ukrainę powstała strona internetowa, na której publikowane są informacje o stypendiach i ofertach pracy dla badaczy z Ukrainy (obecnie można je filtrować po kraju, dyscyplinie i rodzaju wsparcia). Inicjatywa cały czas się rozrasta w miarę pojawiania się nowych ofert, a także coraz większej liczby zapytań od ukraińskich studentów i uczonych.

Czym obecnie zajmuje się S4U?

 • Łączy naukowców z Ukrainy, którzy wyjechali lub chcą wyjechać z kraju, z ośrodkami akademickimi w Polsce. Aby robić to skutecznie organizacja potrzebuje osób, które będą odpowiadać na zgłoszenia zainteresowanych badaczy i badaczek, a także asystować im w procesie przygotowania aplikacji.
 • Rozwija program mentoringowy dla badaczy przebywających w Ukrainie. Organizacja S4U dąży do tego, aby osoby z Ukrainy już teraz mogły zdalnie brać udział w spotkaniach zespołów badawczych w Polsce i w ten sposób poszerzać swoje kontakty. Taka forma współpracy umiędzynarodowi ich doświadczenie i ułatwi im w przyszłości ubieganie się o zagraniczne stypendia i granty. Wielu z naukowców ma kontakty w Ukrainie lub zna badaczy w Polsce, którzy będą gotowi wziąć udział w programie – trzeba tylko dotrzeć do nich z informacją.
 • Współtworzy stronę internetową, na której zbierane są oferty wsparcia dla ukraińskich naukowców.


Jakie zadania przewidziano dla wolontariuszy?

 • Odpowiadanie na pytania i zgłoszenia badaczy z Ukrainy dotyczących pracy naukowej i zawodowej w Polsce. Przejęcie nawet jednego kontaktu będzie dla zespołu ogromnym wsparciem. Najważniejsza jest stabilność i gotowość do współpracy z zespołem – nawet w niewielkim, ale stałym zakresie.
 • Rekrutowanie mentorów i mentorek oraz zespołów badawczych do nowo rozwijanego programu mentoringowego dla osób z Ukrainy.
 • Poszerzanie bazy kontaktów w Ukrainie, aby skutecznie docierać tam z informacjami.
 • Przygotowywanie i rozsyłanie informacji o działalności S4U do instytucji, uczelni, mediów i innych potencjalnie ważnych odbiorców inicjatywy.


Polski zespół tworzy obecnie 8 osób, a jego członkom zależy, aby było ich co najmniej 10 razy tyle. Ponadto naukowcom zależy, aby w ich gronie były osoby reprezentujące różne dyscypliny.

Science for Ukraine to nie tylko doraźna pomoc – jej członkowie chcą działać długofalowo. Organizacja zaprasza do współtworzenia i rozwijania projektu. 

W pierwszych dniach kwietnia odbędzie się spotkanie zespołu, na którym zostaną omówione działania na najbliższe tygodnie.

Kontakt: scienceforukraine.poland(at)gmail.com

 

 

Science For Ukraine - набір волонтерів

Польська команда «Science For Ukraine» шукає волонтерів для підтримки науковців з України.

Платформа #ScienceForUkraine (S4U) це міжнародна ініціатива, яка залучає волонтерів з академічних установ Європи та світу. Її місія – поєднати українських науковців та студентів із дослідницькими центрами в Європі та світі, щоб вони могли продовжити навчання або науково-дидактичну діяльність.

Вже в перші дні після жорстокої агресії Росії проти України був створений сайт, на якому збирається інформація про стипендії та академічні посади  для науковців з України (тепер їх можна фільтрувати за країнами, дисциплінами та видами підтримки). Ініціатива постійно поширюється, оскільки з’являються нові пропозиції, а також все більше запитів від українських студентів та науковців.

Чим зараз займається S4U?

 • Поєднує науковців з України, які виїхали або хочуть виїхати з країни, з академічними центрами в Польщі. Для ефективної роботи організації потрібні люди, які відповідатимуть на заявки зацікавлених науковців, а також допомагатимуть їм у процесі підготовки заявки.
 • Розробляє менторінгову програму для науковців, які проживають в Україні. Організація S4U планує організувати громадянам України можливість дистанційно приймати участь у зустрічах дослідницьких груп у Польщі і щоб вони могли розширювати свої контакти. Така форма міжнарожної співпраці збагатить їхній зарубіжний  досвід та полегшить подання заявок на іноземні стипендії та гранти в майбутньому. Багато науковців мають контакти в Україні та знають дослідників у Польщі, які будуть готові взяти участь у програмі – їм потрібно лише надати таку інформацію.
 • Спільно створює веб-сайт, на якому збираються пропозиції підтримки українських науковців.


Які завдання можуть виконувати волонтери?

 • Відповідати на запитання та заявки науковців з України щодо наукової та професійної роботи в Польщі. Супроводження навіть одного контакту буде чудовою підтримкою для нашої команди. Найголовніше – стабільність і готовність до співпраці з командою – навіть у невеликому, але постійному обсязі.
 • Проводити набір менторів, а також дослідницьких груп для новорозробленої менторінгової програми для осіб з України.
 • Розширювати базу контактів в Україні, щоб ефективно пересилати туди інформацію.
 • Підготовляти та поширювати інформацію про діяльність S4U серед установ, університетів, ЗМІ та інших потенційно важливих адресатів цієї ініціативи.


Польська команда наразі складається з 8 чоловік, але має намір збільшити колектив в 10 разів. Крім того, нам залежить, щоб приєдналися вчені, що представляють різні наукові галузі.

Наука для України – це не лише короткострокова допомога – її учасники хочуть діяти в довгостроковій перспективі. Організація запрошує вас до спільного створення та розвитку проекту.

У перших числах квітня відбудеться зустріч команди, де обговорюватимуться заходи на найближчі тижні.

Контакти: scienceforukraine.poland(at)gmail.com

Stopka