Wartości składników G, J dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane wg zasad matury międzynarodowej (IB - International Baccalaureate)

Podstawą rankingu jest wskaźnik rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru:

W = 4 • G + J

 

G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 1 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie następuje według tabeli 2 (maksymalna liczba punktów wynosi 200).

Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot główny, to wybierany jest wynik najlepszy.

 

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt. z języka angielskiego.

 

Tabela 1. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu głównego innego niż matematyka.

ocena

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

100

200

6

86

171

5

71

143

4

57

114

3

43

86

2

29

57

1

14

29

 

 

Tabela 2. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu matematyka.

ocena

poziom SD

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

100

200

200

6

86

171

200

5

71

143

200

4

57

114

200

3

43

86

150

2

29

57

100

1

14

29

50