Wagi składników wE oraz wS wskaźnika rekrutacji W

Poniższa tabela zawiera wagi składników wskaźnika rekrutacji:

W = wE · E + wS · S

dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.

 

 

Wydział

Kierunek

Wagi punktów uzyskanych z:

egzaminu
wstępnego

(składnik wE)

przeliczenia
średniej ocen

(składnik wS)

Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

5

5

Górnictwo i Geologia

5

5

Inżynieria Środowiska

5

5

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

5

5

Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej

Edukacja Techniczno-Informatyczna

5

5

Inżynieria Ciepła

5

5

Inżynieria Materiałowa

5

5

Inżynieria Obliczeniowa

5

5

Informatyka Stosowana

5

5

Metalurgia

5

5

Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej

Automatyka i Robotyka

6

4

Elektrotechnika

6

4

Informatyka

6

4

Inżynieria Biomedyczna

6

4

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

6

4

Informatyki, Elektroniki
i Telekomunikacji

Elektronika i Telekomunikacja

8

2

Elektronika i Telekomunikacja

(w j. angielskim)

8

2

Informatyka

8

2

Teleinformatyka

8

2

Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki

Automatyka i Robotyka

4

6

Inżynieria Akustyczna

4

6

Mechanika i Budowa Maszyn

4

6

Inżynieria Mechatroniczna

4

6

Inżynieria Mechatroniczna (w j. angielskim)

4

6

Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

4

6

Geofizyka

4

6

Górnictwo i Geologia

4

6

Informatyka Stosowana

4

6

Inżynieria Środowiska

4

6

Ochrona Środowiska

4

6

Turystyka i Rekreacja

4

6

Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska

Geodezja i Kartografia

6

4

Inżynieria Środowiska

6

4

Inżynierii Materiałowej

i Ceramiki

Ceramika

5

5

Inżynieria Materiałowa

5

5

Technologia Chemiczna

5

5

Odlewnictwa

Inżynieria Procesów Odlewniczych

5

5

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

5

5

Metali Nieżelaznych

Inżynieria Materiałowa

6

4

Metalurgia

6

4

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

6

4

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia

5

5

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

5

5

Zarządzania

Informatyka i Ekonometria

7

3

Zarządzanie

7

3

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

7

3

Energetyki i Paliw

Energetyka

6

4

Technologia Chemiczna

6

4

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

6

4

Fizyki i Informatyki
Stosowanej

Fizyka Medyczna

5

5

Fizyka Techniczna

5

5

Informatyka Stosowana

5

5

Matematyki Stosowanej

Matematyka

6

4

Humanistyczny

Kulturoznawstwo

6

4

Socjologia

6

4