Kursy przygotowawcze

Rok zerowy jest formą kursów dokształcających w okresie poprzedzającym rekrutację na studia. W ramach roku zerowego prowadzone są kursy z zakresu matematyki, fizyki i chemii. Celem kursów jest lepsze przygotowanie kandydatów na studia techniczne, a przez to zwiększenie efektywności studiowania na pierwszych latach. Inicjatywa Roku zerowego realizowana jest w formie kursów stacjonarnych oraz w formie niestacjonarnej za pomocą kursów e-learningowych (przez Internet), jak również w formie kursów korespondencyjnych (drogą pocztową).


 

Kurs korespondencyjny z matematyki
(Informacje - Biuro Administracyjne Wydziału Matematyki Stosowanej. Tel. +48 12 617 31 68, +48 12 617 35 86, e-mail:biuroadm@mat.agh.edu.pl)